IN TỜ GẤP TẠI ĐÀ NẴNG – LEAFLETS, BROCHURES

In 4 màu, 1-2 mặt
Kích thước: A4 ( 21×29.7cm)
Giấy Couche định lượng 150gsm
Cán màng: Không
Cấn 1 đường (tờ gấp 2)
Cấn 2 đường (tờ gấp 3)