IN BIỂU MẪU TẠI ĐÀ NẴNG – CARBONLESS

In 4 màu/1 màu.
Kích thước: A4 ( 21×29,7cm), A5 ( 14,8x21cm).
Chất liệu giấy Carbonless.
1 cuốn gồm 50 bộ.
1 bộ gồm 2 liên hoặc 3 liên.