IN CẨM NANG TẠI ĐÀ NẴNG – CATALOGUES

In offset 4 màu
Kích thước thành phẩm A4, A5
Ruột giấy Couche 150 gsm, bìa Couche 250 gsm
Cán màng mờ 2 trang bìa
Đóng 2 kim giữa