You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Nguyễn Thị Ly : 0905.10.98.98 - Nguyễn Thành Công : 0909.911.234

Túi giấy – Paper Bags

– In 4 màu, 1 mặt.

– Kích thước: thông dụng

– Giấy Ivory, Couche, krap  nhiều định lượng.

– Bế dán thành phẩm.

– Đóng mắt ngỗng

– Xỏ dây.