You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Nguyễn Thị Ly : 0905.10.98.98 - Nguyễn Thành Công : 0909.911.234

Tờ gấp – Leaflets, Brochures

– In 4 màu, 1-2 mặt

– Kích thước: A4 ( 21×29.7cm)

– Giấy Couche định lượng 150gsm

– Cán màng: Không

– Cấn 1 đường ( tờ gấp 2 )

– Cấn 2 đường ( tờ gấp 3 )