You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Nguyễn Thị Ly : 0905.10.98.98 - Nguyễn Thành Công : 0909.911.234

Bì thư – Envelopes

– In 4 màu 1 mặt

– Kích thước chuẩn :

  • (12×22) cm : bì thư nhỏ
  • (16×23) cm : bì thư trung
  • (25×35) cm : bì thư lớn

– Giấy Fort

– Bế dán thành phẩm theo khuôn chuẩn.

– Thời gian giao hàng 3-5 ngày

Thêm :

  • Dán keo miệng 2 mặt theo yêu cầu
  • Bế dán cửa sổ gương theo yêu cầu