You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Nguyễn Thị Ly : 0905.10.98.98 - Nguyễn Thành Công : 0909.911.234

Phiếu quà tặng – Gift Vouchers

– In offset 4 màu, 2 mặt

– Kích thước thành phẩm: 7 x 18cm

– Giấy: Briston: 300gsm

– Cán màng: Có/ Không