You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Nguyễn Thị Ly : 0905.10.98.98 - Nguyễn Thành Công : 0909.911.234

Nhãn decal – Decal Label

– In kỹ thuật số 4 màu, 1 mặt.

– Chất liệu Decal Giấy

– Bế Demi theo file thiết kế

– Không tính thêm hoặc phân biệt hình dáng bế thành phẩm,
vì vậy quý khách có thể tự do sáng tạo ra những hình dáng
Decal thành phẩm độc đáo nhất.

– Cán màng : Không hoặc cán bóng