You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Nguyễn Thị Ly : 0905.10.98.98 - Nguyễn Thành Công : 0909.911.234

Biểu mẫu – Carbonless

– In 4 màu/1 màu.

– Kích thước: A4 ( 21×29,7cm), A5 ( 14,8x21cm)

– Chất liệu giấy Carbonless.

– 1 cuốn gồm 50 bộ

– 1 bộ gồm 2 liên hoặc 3 liên.