You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Nguyễn Thị Ly : 0905.10.98.98 - Nguyễn Thành Công : 0909.911.234

Bìa đựng hồ sơ – Folders

– In offset 4 màu.

– Kích thước thành phẩm: 22x31cm, nắp cao 7cm.

– Giấy Briston 300gsm

– Bế dán thành phẩm theo khuôn chuẩn